Bekijk online
Afdeling  Gorinchem
Nieuwsflits December 2018

Workshop kerstarrangement op 13 December

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de workshop kerstarrangement. De kosten bedragen € 13,50 voor leden, niet leden/introducees betalen € 17,50

Je kunt  je hiervoor nog tot uiterlijk 1 december aanmelden bij Marja Pierhagen-Boer, Opens window for sending emailmarja@pierhagen.nl.

Uiterlijk 1 december betalen op bankrekening NL13 ABNA 0509 8185 52 t.n.v. Kon.Mij.Tuinb. en Plantk. Afd Gorinchem onder vermelding van naam deelnemer.

Groei en Bloeiactie vogelvoeder"druppel"

 

Dit jaar heeft Groei en Bloei een hele leuke actie voor leden, namelijk een leuke vogelvoeder"druppel". Je kunt deze "druppel" kopen voor € 14,- .

Wij willen hieraan natuurlijk graag meedoen. Leden kunnen zich via de mail tot uiterlijk 15 december bij Cisca van Wonderen opgeven (Opens window for sending emailDeu.Won@planet.nl

Tevens het geld overmaken naar KPMT Gorinchem bank NL 13 ABNA 0509 8185 52. Na ontvangst is de bestelling akkoord. De ‘druppels’ worden bij Cisca afgeleverd en bij voorkeur op de inloopavond van 14 januari uitgedeeld.

Inloopavond Maandag 14 januari 2019

Op 14 januari beginnen we het nieuwe Groei & Bloei jaar weer met de inloopavond.  Het begint traditie te worden.  Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in De Heul voor een nieuwjaarsgroet en de start van het nieuwe seizoen.  

In het nieuwe seizoen heeft  Henny Fuit een aantal mini-excursies  voor ons op het programma staan en zij zal vanavond hierover het één en ander vertellen.  Verder hebben wij  een quiz voor u in petto en bieden u twee consumpties aan en zorgen voor wat lekkers bij de koffie en/of borrel.  

Ook  willen we een kleine proeverij organiseren en vragen u om zelfgemaakte jammetjes, gelei, fruitsappen of wellicht wat sterkers mee te nemen naar de inloopavond. Wij zorgen voor toastjes en stokbrood om alle lekkernijen te proeven.  

Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141

4205 BC Gorinchem

Aanvang: 20:00 uur

Secretaris gezocht

Zoals bij u allen bekend is de functie van secretaris van ons bestuur al sinds lange tijd vacant.

Wij doen nogmaals een oproep aan u om invulling te gaan geven aan deze functie. Het bestuur kan niet zonder iemand die zich voor deze functie wil opwerpen.

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die dit wel zou willen doen, neem dan contact op met onze voorzitter, Aart Bogerd op telefoonnummer 0184 659057. Ook kan hij u informatie verstrekken over de inhoud van de functie van secretaris.

Jaarboekje 2019

Jaarboekje 2019 

Diverse personen binnen de afdeling zijn bezig met het opstellen van het jaarboekje 2019. De planning is om het boekje eind december te verspreiden. 

Het is gebruikelijk dat u dit jaarboekje per post ontvangt. Wij willen leden de mogelijkheid geven het jaarboekje per email in plaats van per post te ontvangen. Ook zal het jaarboekje digitaal op onze website worden geplaatst waar u het dus ook altijd in kan zien.

U kunt zich hiervoor, met vermelding van uw naam en adres, tot uiterlijk 15 december aanmelden via info@Gorinchem.groei.nl. 

Activiteiten bij Tuincentrum Sterk

Ook tuincentrum Sterk in Arkel organiseert de komende tijd weer een aantal leuke activiteiten waaronder workshops en cursussen

Opens external link in new windowVia deze link vindt u nadere informatie hierover

Privacy statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook wel Privacywet genoemd

De landelijke vereniging Groei en Bloei (KMPT) heeft conform bovenstaande verordening ook voor de afdelingen, een Privacy beleid en een Privacy verklaring opgesteld. Daarbij hoort een Reglement inzake de AVG dat in de ledenvergadering van november zal worden vastgesteld. Basis is dat Groei en Bloei alleen gegevens opslaat en bewaard die nodig zijn om u als lid informatie en service te bieden. Groei en Bloei zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doelen.

Privé gegevens

Onze vereniging houdt zich aan de wettelijke regels, dus aan de AVG. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en slechts gebruikt voor de doelen waarvoor u ze beschikbaar gesteld heeft.

Sociale media

Bij gebruik van de website ziet u dat koppelingen zijn opgenomen naar de facebook pagina. Dit is een directe koppeling en daarmee worden geen informaties over bezoekers doorgegeven aan de sociale media.

Foto’s

Bij onze activiteiten worden soms foto’s gemaakt. Als geen specifieke toestemming is gevraagd en u bezwaar heeft vragen wij u uw bezwaar kenbaar te maken aan de fotograaf.

Nieuwsbrieven en informatiebladen

Onze afdeling verstuurd een Jaarboekje nieuwsflitsen en heeft een facebookpagina, u heeft zich hiervoor opgegeven of u krijgt deze als lid. Als u dit niet op prijs stelt kunt u zich afmelden op info@gorinchem.groei.nl

Dank aan landelijk bureau en afdeling Dordrecht voor bovenstaand voorbeeld.

Ontvangt u deze Nieuwsflits niet zoals gewenst?

We hebben het al eerder gemeld, er zijn een aantal leden die deze nieuwsflits niet in het juiste format ontvangen. Soms is de tekst niet goed leesbaar, vaker echter zien leden de foto's niet en kunnen zij deze deze ook niet downloaden'.

Mocht dat bij u ook het geval zijn dan kunt u hier klikken voor een correcte versie.

Bezoek ook de website

Blijf op de hoogte, check regelmatig de agenda op onze website en ook de andere interessante mededelingen

Opens external link in new windowwww.gorinchem.groei.nl

Of Opens external link in new windowonze facebookpagina

Contact: Opens window for sending emailinfo@gorinchem.groei.nl

Met vriendelijke groet,
Groei & Bloei Gorinchem en omstreken

NIEUWSBRIEVEN EN TIPS

 

Opens external link in new windowTUINCENTRUM HUITING

 

Opens external link in new windowTUINCENTRUM STERK

 

Opens external link in new windowDE WEBWINKEL van Groei & Bloei Nederland

 

Opens external link in new windowOns Privacy Statement

Informatie