Gorinchem
bekijk online
Nieuwsflits

Maandag 27 maart        Algemene Ledenvergadering
Maandag 27 maart        lezing: Anthurium en Orchidee
Zaterdag 15 april          Planten- en zadenruilbeurs
Maandag 24 april          Lezing: Balkonieren, van balkon tot groene oase
Zaterdag 29 april          Tuinieren bij Het Gasthuis
Zaterdag 13 mei           Mini-excursie: Tuin OpdeHaar in Hoevelaken
Zaterdag 10 juni           Mini-excursie: Kwekerij Schipper in Maurik
Zaterdag 17 juni           Open tuinen
Zaterdag 1 juli              Tuinenreis naar Noord-Holland

 

Om alvast te kijken wat wij dit jaar nog meer voor u in petto hebben klikt u op deze link naar de agenda!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op maandag 27 maart vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in wijkgebouw De Heul, aanvang 19:00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 maart 2022
4. Jaarverslag 2022
5. Financieel verslag 2022
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Vaststelling begroting 2023
9. Bestuursverkiezing: Aart Bogerd is aftredend en herkiesbaar, Clazien Buis is aftredend en herkiesbaar
10. Ledenontwikkeling
11. Toekomstplannen vanuit Zoetermeer
12. Jaarplan activiteiten
13. Rondvraag
14. Sluiting

De stukken voor de punten 3, 4, 5 en 8 liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage. U kunt ze ook opvragen door een e-mail te sturen naar info@gorinchem.groei.nl of door te bellen naar Martien Ernste 06 2183 5051.

Het jaarverslag 2022 staat ook op onze website. Via deze link kunt u het bestand downloaden.

Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141
4205 BC  Gorinchem

 

Lezing 27 maart: Anthurium en Orchidee


Door Gert-Jan Hoogendoorn

De spreker neemt ons mee in de wereld van Garden Orchid, de orchidee voor de echte tuinliefhebber. Hoe kan het dat we de orchidee alleen kennen in de tropische plantenkas? Waar komen Orchideeën voor? Hoe cool zou het zijn een Orchidee te hebben die in de tuin kan overleven?
Er zijn nog veel meer vragen die men zich bij Anthura stelde. Het resultaat een brede range aan winterharde orchideeën en aan onderzoek om dat mogelijk te maken. Zie voor meer informatie de agenda op de website.

15 April, planten- en zadenruilbeurs

 
Op deze ruilbeurs kunt u terecht als u uw tuinplantenassortiment wil uitbreiden en/of delen. Daarnaast is het natuurlijk ook een goede bron van informatie over alle planten die u er aantreft, want wie kan er nu beter vertellen hoe goed een plant het in onze streek doet dan de eigenaar.

Op zoek naar een bepaalde soort? Als u een beetje rondvraagt blijken er vaak mensen te zijn die de gezochte plant hebben en graag met u willen delen, waardoor vaak leuke contacten ontstaan. Zorg dus dat u wat te ruilen hebt, liefst netjes opgepot en voorzien van naam.
Hebt u niets te ruilen, geen probleem, kom toch gerust langs want er is altijd voldoende aanbod om ook zo wat planten mee te kunnen nemen!
Kom wel op tijd, vanaf 9.30 uur kunt u op het terrein terecht om uw stekken uit te stallen en alvast te kijken wat anderen hebben meegebracht. Vanaf 10 uur barst de ruilhandel los.

Wij hopen op weer veel belangstelling en zien jullie en de planten op zaterdag 15 april bij het Vita College, W. de Vries Robbéweg 27, Gorinchem.

Terugblik lezing de pluktuin van Marieke Nolsen

Voor een zaal met zo’n 70 bezoekers heeft Marieke op maandagavond 27 februari een boeiend verhaal verteld over haar pluktuin op landgoed Den Treek in Leusden. Een bezoekster heeft hiervan een verslag gemaakt, zie terugblikken op de website.

Jaarboekje 2023

Het jaarboekje 2023 komt ook dit jaar weer uit de ervaren handen van Dirk Naber en Piet de Jong. Het staat ook op de startpagina van de website gorinchem.groei.nl.

U kunt het ook direct inzien door op deze link te klikken: jaarboek 2023

Open tuinen 2023 Zaterdag 17 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Ook het komend jaar gaan wij weer een open tuinen dag organiseren. Deze keer willen wij er een speciale open tuinen dag van maken, iets extra’s toevoegen aan de tuinbeleving om bezoekers te verrassen. Misschien heeft u kennissen, buren of familie die een hobby hebben waarvan zij iets bij u in de tuin willen laten zien, zoals bijvoorbeeld schilderen, beeldhouwen, muziek maken, verhalen vertellen, natuurlijk tuinieren, workshopje snoeien, bloemschikken met materiaal uit eigen tuin of stekjes maken. Of probeer samen met de buren een ‘open tuinen straat’ te organiseren. Wij zijn benieuwd naar de ideeën en we zijn op zoek naar leden of niet-leden die het leuk vinden om hun tuin open te stellen voor bezoekers. Het is fijn om over de tuin te kunnen vertellen en ook is het heel bijzonder om de verhalen van de geïnteresseerde bezoekers te horen. Natuurlijk zijn alle tuinen welkom, groot of klein, want elke tuin heeft zijn eigen charme. Wilt u meer weten neem dan even contact op met leden die al eens hun tuin hebben opgesteld.

Voor meer info, of als u uw tuin op 17 juni of op een andere dag open wilt stellen, neemt u contact op met Elly Koole (elly.koole@gmail.com of 06 5493 5498).

 

 

Facebookpagina Groei & Bloei Gorinchem e.o.

Het is al weer even geleden dat wij aandacht vroegen voor onze facebookpagina. Inmiddels hebben we weer een aantal nieuwe leden die wellicht niet weten van het bestaan hiervan.

Klik hier voor de link naar onze facebookpagina waarop u ook aan kunt geven of u lid wil worden van onze groep

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

U ontvangt deze mailing omdat u zich in het verleden hiervoor heeft opgegeven of omdat u lid bent van Groei & Bloei. Gelet op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) per 25 mei 2018 geven wij u de mogelijkheid om te bepalen of u deze mailing ook in de toekomst wilt blijven ontvangen. Wilt u deze mailing in de toekomst niet meer ontvangen? Klik dan onderaan deze Nieuwflits naast het logo op de link ‘meld je af voor de nieuwsbrief’.
Groei & Bloei heeft een privacyverklaring die op de website van Groei & Bloei afd. Gorinchem is te vinden.

Is deze Nieuwsflits niet goed te lezen?

Klik rechts bovenaan deze Nieuwsflits om hem online te bekijken.

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsflits? Stuur een mail met het af te melden mailadres naar Webmaster Groei & Bloei Gorinchem e.o.

Hieronder een drietal adressen voor tuin- en plantmaterialen van bedrijven die Groei & Bloei-leden een warm hart toedragen.

Tuincentrum Sterk - Arkel / Tuincentrum Huiting - Vianen / Tuinen-shop.nl, de Groei & Bloei webshop