Gorinchem

VAN DE VOORZITTER

Vandaag, nu ik dit stukje afmaak is het internationale vrijwilligersdag. Een goed moment om alle leden die als vrijwilliger actief zijn, van harte te bedanken voor hun inzet! Als bestuur zijn we heel blij met iedereen die als commissielid, als organisator, als inbrenger van ruilgoed, als webmaster of bijdrager aan sociale media de vereniging levend houdt. Ook zijn we Piet de Jong en Dirk Naber heel dankbaar voor het maken van het jaarboekje dat u nu voor u hebt liggen.

Eerder schreef ik al eens dat het voortbestaan van een levende vereniging afhankelijk is van actieve leden, het bestuur daarbij inbegrepen. Graag wijs ik op de vacatures in bestuur en commissies, kijkt u toch eens of u niet wat tijd vrij wilt maken voor een taak(je) in de vereniging. Helaas moest het afgelopen jaar de afdeling Voorne van Groei & Bloei ophouden door gebrek aan bestuursleden. Alle reden om onze afdeling actief te houden. In de ledenvergadering, waarvan u in dit boekje ook uitnodiging en agenda aantreft, zouden we graag uw bereidheid een functie te vervullen willen melden.

In het afgelopen jaar hebben we kunnen genieten van een mooi tuinseizoen. Veel mensen hebben genoten van de activiteiten: de open tuinen, de ruilbeurzen, de excursies met bus, fiets en eigen auto, de lezingen. Er was gelukkig veel belangstelling voor. Er zijn weinig nieuwe ideeën aangedragen, maar ik nodig u graag opnieuw uit om uw wensen aan het bestuur kenbaar te maken. Hebt u elders een mooie tuin bezocht, iets interessants gelezen, van buurverenigingen over mooie initiatieven of lezingen gehoord? We stellen uw meedenken erg op prijs.

Nederland staat wat natuur en biodiversiteit betreft, voor grote uitdagingen. De soortenrijkdom neemt nog steeds af. Individueel kunnen we misschien niet veel doen, maar gezamenlijk gaan we toch over een groot stuk groene wereld. Alle reden om minder verstening en meer open grond te waarderen. Waterdoorlatende bestrating, bomen en planten, geen gif, accepteren dat mossen en algen ook hun functie hebben, het zijn allemaal druppels die leiden tot een volle gieter. Spreekwoordelijk en praktisch hebben we die nodig bij droger wordende zomers.

In dit jaarboekje met z’n mooie voorkant met Australische bloemen staan weer veel activiteiten. Noteert u de data alvast, zodat u er niet later achter komt dat u ze gemist heeft. Naast een jaarprogramma is dit boekje ook een informatiebron. Ik vraag uw aandacht voor de oproep om u op te geven voor het openstellen van uw tuin, zowel op de Nationale Open Tuinen dag als voor de Opentuinencarrousel. Natuurlijk blijven wij u, naast dit boekje, informeren via de digitale nieuwsbrief en website.  Marleen Marcus houdt voor ons Facebook (Groei&Bloei. Regio Gorinchem) en Instagram (groei.en.bloei.gorinchem) bij.

Let u ook op onze verhuizing naar een nieuw pand voor de lezingen. Het signaal dat men afbraak- of verbouwingsplannen had voor 'De Heul' maakte dat we op zoek gingen naar een andere locatie. Voorkeur had een pand dichtbij met voldoende parkeermogelijkheden. We vonden deze mogelijkheid om de hoek van de Banneweg, de afslag tegenover ziekenhuis en Piazzacentrum, naast huisartsenpost de Colvenier. Het wordt het pand aan De Stalkaarsen nr. 19, daar is de Vrije Evangelie Gemeente (VEG) Ontmoetingskerk gevestigd. Zij verhuren de algemene ruimte voor activiteiten zoals lezingen. We hopen dat het ook u bevallen zal. Er is wat meer zelfwerkzaamheid nodig voor koffie en pauzedrankjes, maar met uw hulp gaat dat vast wel lukken. Op de inloopavond 22 januari kunt u het zelf zien. Denkt u er aan uw tuinfoto’s van afgelopen seizoen aan onze secretaris te sturen? Dan kunnen we met uw tuin meegenieten op de inloopavond. U mag ze ook meebrengen op een USB-stick.

Rest mij u een mooi tuinjaar toe te wensen!

Aart Bogerd, voorzitter.

 

Jaarlijks proberen we met elkaar een aantal uitstapjes te maken naar tuinen, parken, kwekers of een andere groene bestemming. We gaan met eigen vervoer. Bedoeling is om met elkaar een gezellige dag te hebben, dus we proberen wel zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden om zo kosten te delen en milieu te sparen. De genoemde datums staan nog niet voor alle geplande excursies vast, dus houd vooral de website, instagram en onze nieuwsbrief in de gaten!