Gorinchem

VAN DE VOORZITTER

Onze vereniging is een voortzetting van de KMTP, de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Van een vereniging van belanghebbende producenten van planten en bloembollen werden we halverwege vorige eeuw een vereniging van tuinbezitters en tuinliefhebbers. De toevoeging “Groei en Bloei” ontstond in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Met deze naam werd ook het verenigingsblad voor leden getooid. Een blad dat zich ontwikkelde tot een toonaangevend magazine voor de particuliere tuinen. Daarmee ontstond ook het dilemma tussen de groep die alleen geïnteresseerd was in het blad (80%) en de overige leden die vooral gericht waren op het vergaren van kennis en de ontmoeting van gelijkgestemde tuinliefhebbers (20%). Als afdeling Gorinchem richten wij ons vooral op deze groep leden, waarvan we een beetje denken te weten wat zij van het bestuur verwachten. Graag nodigen we lezers en leden uit ons te laten weten of zij nog andere wensen hebben, want wij vergroten graag ons aanbod aan alle lezers en leden.

We zien een duidelijke opleving, een revival kun je zeggen, van aandacht voor natuur en biodiversiteit. Het blijkt dat het belang van de natuur ondergeschikt geworden is aan productie en welvaart. Ondanks onze liefde voor tuinen hebben ook wij te weinig beseft dat minder zichtbare zaken als bodemleven, bomen en soortenrijkdom achteruit gingen. Wel realiseerden we ons al vele jaren dat bestrijdingsmiddelen slecht waren, maar dat de echte bedreiging zat in de afname van bodemleven en soortenrijkdom bleef onderbelicht. Daar vinden we een nieuwe uitdaging. Recent hadden we een spreker die inging op biologisch verantwoorde bloembollen, lazen we in de krant dat veel planten nog rest-gifstoffen bevatten en werden we gewaarschuwd voor de aantasting van de natuur door te veel stikstof. Ook zijn er veel mensen die hun tuinen beleggen met tegels en harde materialen wat de temperatuur in straten en steden verhoogt en waterafvoer versnelt. Verdroging is daarvan een gevolg. Genoeg uitdagingen dus voor ons als Groei en Bloei!

Sinds ons ontstaan als afdeling Gorinchem (en omstreken) rond 1966 is er meer veranderd. De tuinen bij nieuwbouwwoningen werden gemiddeld kleiner, de arbeidsdeelname van gezinsleden werd groter en de gemiddelde leeftijd van onze leden steeg. Minder mensen hebben tijd voor hun eigen tuin. Meer mensen hebben slechts een balkon en zijn voor tuingenot afhankelijk van het bezoeken van andermans tuinen. Door open tuinen dragen we daar actief aan bij. Ook een actie als “tegel er uit plant er in” vindt weerklank. We proberen aandacht te geven aan planten op balkons, kuipplanten, en genieten van tuinmanifestaties als Floriade, Gardenista, botanische tuinen en openbare parken. Door open tuinendagen en de opentuinencarrousel helpen we leden en lezers te interesseren voor onze tuinhobby. Met onze tuinenreis, tuinfietstocht, mini excursies, ruilbeurs dragen we bij aan uw hobby.

Als levendige vereniging hebben we leden nodig om alle activiteiten te blijven organiseren. Wij roepen u op daaraan bij te dragen met ideeën en beschikbaarheid als werkgroeplid of bestuurslid. Laat het me weten: 06 5352 9943 of mail.

 

Aart Bogerd, voorzitter