Gorinchem

VAN DE VOORZITTER

Uit het jaarboekje 2021:

Twee jaar geleden hield Kees van den Berg, oud-docent in Gorinchem, bij ons een lezing die hij begon met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Mij sprak dat erg aan omdat ik bij de Rhônegletsjer en in Canada gezien had hoe de opwarming steeds sneller gaat. Begin 1900 kroop de gletsjer maar enkele meters per jaar terug. Na 2000 was de terugtrekking tientallen meters per jaar. Inmiddels weten we dat het afsmelten van de gletsjers slechts een symptoom is van een wereldwijde verandering op heel veel terreinen.

De afname van insecten, vlinders, ijsberen, plantensoorten, bestuivers van planten zoals bijen en andere vormen van biodiversiteit verarmt de wereld.

De toename van de temperatuur op aarde en daarmee plaatselijke verdroging, het heftiger worden van regenbuien en orkanen en onder andere de stijging van de zeespiegel is inmiddels ook een bedreiging van onze veiligheid!

Ik schrijf het bovenstaande omdat we allemaal op ons kleine stukje aarde, onze tuin, ons balkon of terras, iets bij kunnen dragen aan verkoeling, vermindering van verdroging, behoud en soms zelfs uitbreiding van biodiversiteit.

De lezingencommissie heeft ook dit jaar enkele lezingen op het programma staan die ons helpen om te kunnen gaan met de klimaatverandering, met insecten in de tuin, met het waarderen van de wilde natuur. Als alles ondanks corona door kan gaan hebben we in november zelfs aandacht voor de tuin in onze seniorenfase. Want ouder worden heeft ook lichamelijke gevolgen. Het aanpassen van de tuin of het verder gaan met een balkon- of terrastuin kan helpen om langer bij te dragen aan een koeler en veiliger leven.

Bloemen, vogels, insecten zijn soms in de war, bloeien of broeden te vroeg. Mijn rododendron bloeide in november, na enkele nachtvorsten is het uiteraard afgelopen. Maar niet alles is te wijten aan het klimaat, de natuurlijke variëteit is daarvoor veel te groot. Dit jaar waren er in onze tuin verschrikkelijk veel walnoten. De eksters en kraaien vlogen steeds met noten weg. Dus maar eens een berichtje in de buurt-app, 'waar blijven ze met die noten?'
Het antwoord kwam snel. Een schoorsteen vier huizen verder, met een vlak plateautje, diende als aambeeld om de noten open te breken, de schillen rolden op straat. Inmiddels heb ik ook veel noten gevonden die weggestopt of onderweg verloren waren, tussen bladeren, onder planten, in de heg. Uiteraard hebben we ook veel noten geraapt waar we de hele winter nog regelmatig van zullen eten.

Een andere observatie was ook het zien van wel acht libellen op een muur, maar ook uitbundig bloeiende éénjarigen, snel wortel makende stekken, éénjarigen die de winter overleefden en weer kleur gaven aan een nieuw jaar, een broedende eend in een boom, een roodborstje dat me in de tuin steeds vergezelt, weer enkele groene kikkers ondanks de Amerikaanse rivierkreeft die het kikkerdril opeet, de kolibrievlinder en de koninginnenpage in de tuin, maar ook de opmars van de eikenprocessierups naar steeds noordelijker streken.

We weten niet wat het gevolg is van klimaatverandering maar zien wel dat het woord 'crisis' niet alleen hoort bij banken, bij stikstof of bij een coronavirus. Nee, het hoort ook bij klimaat, we maken een klimaatcrisis door die zich hoogstens voordeed bij een ijstijd of een gigantische en langdurige verduistering door een vulkaanuitbarsting.

Maar net zoals je een banaan niet in één hap in je mond stopt, kunnen we een crisis niet in één klap oplossen of volledig teniet doen. Het gaat in kleine stapjes, met bijdragen van iedereen op zijn eigen plek, met zijn of haar eigen talenten en …. tuin of balkon. Als vereniging helpen we de leden, met 'tegel er uit plant er in', met voorlichting over wateropslag, met aanpassing van beplanting, met artikelen in het magazine van Groei & Bloei, met onze verenigingsactiviteiten, website, nieuwsflitsen. Van zaden- en stekkenbeurs tot open tuinen, van lezingen tot (mini)excursies. En natuurlijk zijn er ook de gewone activiteiten inclusief tuinenbezoek in andere delen van het land of de fietstocht in de regio. We schrijven ook weer een fotowedstrijd uit.

Als bestuur en commissies kunnen we ook nog wel wat versterking gebruiken, hoe meer werkkracht, hoe meer we kunnen organiseren. Wie is beschikbaar als webmaster, commissielid of bestuurslid? Laat het me weten: 06 5352 9943 of mail.

Een goed tuinjaar!
Aart Bogerd, voorzitter.

Klik op de afbeelding om te vergroten