Gorinchem

SECRETARIS GEZOCHT

Op de ALV van 28 september heeft Joke van Gent, in verband met haar gezondheid, haar functie van secretaris neergelegd. Zij werd door de voorzitter bedankt voor haar inzet met een bloemetje en een cadeaubon.

Het bestuur roept leden op zich te melden voor de functie van secretaris van onze vereniging.

Leden die interesse hebben kunnen zich melden bij Aart Bogerd : bogerd.aart(at)gmail.com  of 0184 659057.

WEBMASTER GEZOCHT

De webmaster, Laurens Nieuwenhuis, heeft het bestuur laten weten dat hij het webmasterschap neerlegt. Hij heeft Saskia Breebaart bereid gevonden in te springen tot een nieuwe webmaster gevonden is.
Hierbij een oproep aan de leden zich te melden voor de functie van webmaster. Leden die interesse hebben kunnen zich melden bij Aart Bogerd: bogerd.aart(at)gmail.com  of 0184  65 90 57.